MENÜ

Út a teljességhez

 

sark26.gif

 

Mesék

 

 

 

Egy kisfiú odament az apjához, és játszani akart vele. De az apjának nem volt rá ideje, és kedve sem. Tehát elgondolkozott azon, hogyan foglalhatná le a kisfiút.

Egy újságban megtalálta a Föld részletesen megrajzolt képét. Kitépte a képet,

És sok kis darabkára vágta össze. Utána odaadta a fiúnak, és úgy gondolta, hogy

a gyermek most hosszú időt el fog tölteni ezzel a nehéz kirakós játékkal.

A fiú leült a sarokba, és elkezdte összeállítani a darabkákat. Néhány perc múlva odament az apjához, és megmutatta neki a kész képet.

Az apa nem akart hinni a szemének, és megkérdezte a kisfiútól, hogy sikerült ez neki ilyen rövid idő alatt.

A gyermek azt válaszolta: „A kép hátoldala egy embert ábrázolt.

Azt raktam össze. És amikor az ember már rendben volt, akkor a világ is összeállt.

 

 

 

317415.gif

 


 

Egy férfi egy sűrű dzsungelen ment keresztül, amikor hirtelen a bozótból előbukkant egy tigris. A férfi rohant, hogy megmentse az életét, és a tigris

Követte. Végül a férfi elért egy szakadékhoz, amelynek a meredek pereméről feneketlen mélységbe látott. Kétségbeesetten megragadott egy szőlőindát, és leugrott.

Félelemmel telve lógott, a szőlőindába kapaszkodva. Amikor lepillantott, észrevett még egy tigrist, amely dühösen fújtatott rá. Vissza nem mászhatott, mert ott várta a tigris, amely fel akarta falni. A szőlőinda egy szála elpattant, és a férfi tudta, hogy hamarosan az egész leszakad. A legnagyobb félelme közepette hirtelen észrevett az orra előtt egy szőlőszemet, amely az indán nőtt. Leszakította, és a szájába vette. Milyen édes volt az íze!

 

 

 

317415.gif

 

 

 

Sok-sok évvel ezelőtt az istenek elgondolkodtak azon, hogy nem lenne célszerű, ha az emberek megtalálnák a világegyetem bölcsességét, mielőtt valóban érettek lennének erre. Elhatározták tehát, hogy a világegyetem bölcsességét olyan helyen rejtik el, ahol az emberek egészen bizonyosan nem találnak rá, mielőtt valóban megérnének erre.

Az egyik isten azt javasolta, hogy a bölcsességet a Föld egyik hegyének a tetején rejtsék el. De azonnal felismerték, hogy az emberek hamarosan minden hegyet meg fognak mászni, tehát ott nem lenne biztonságban a bölcsesség. Egy másik isten azt javasolta, hogy rejtsék a bölcsességet a tenger legmélyebb pontjára. De ebben az esetben is fennállt volna a veszély, hogy az emberek túlságosan hamar rátalálnak.

Akkor a legbölcsebb isten ezt mondta: „Tudom, mi a megoldás. Rejtsük el a

Világegyetem bölcsességét magában az emberben. Ott egészen biztosan csak akkor fogja majd keresni, ha elég érett lesz rá, mert ehhez el kell indulnia az önmagához vezető úton.”

A többi isten örömmel elfogadta a javaslatot, és így a világegyetem bölcsességét magában az emberben rejtették el.

 

 

 

317415.gif

 

 

 

 

„Uram, szükségem van a tanácsodra. Gazdag ember vagyok, de az élet csak harc, mert mindenki rosszat akar nekem.”

„Hagyd abba a harcot” – mondta a mester.

A férfi nem tudott mit kezdeni ezzel a válasszal. Dühösen elment, és mindenkivel harcolt, aki csak a közelébe került. Nagyon sok ellenséget szerzett.

Egy év múlva ismét felkereste a mester.

„Uram, olyan sokat harcoltam, hogy tovább nem vagyok rá képes.”

Az élet nehéz teher.”

„Szabadulj meg ettől a tehertől” – kapta válaszul.

A férfi ismét dühös volt, mert nem értette meg a választ. A következő évben elveszítette a feleségét, a gyermekeit, és minden vagyonát. Elkeseredetten tért vissza a mesterhez.

„Uram, az élet nem teher többé, mert mindent elveszítettem. Az élet szenvedés.”

„Hagyd abba a szenvedést”.

Most s férfit már csak szomorúság töltötte el a válasz hallatán, amely nem segített neki. Csak a hegy lábáig ment, amelyen a mester élt, és leült. Ott ült és sírt – napokon, heteken és hónapokon át.

Végül elapadt a könnye. Akkor felemelte a tekintetét. Kora reggel volt, és éppen felkelt a Nap. A férfi felkelt, és elment a mesterhez.

Ezúttal azt kérdezte: „Uram, mi az élet?”

A mester szeretettel mosolygott, és azt mondta neki: „A felkelő Nap egy új nap hajnalán."

 

 

 

317415.gif

 

 

 

Asztali nézet