MENÜ

Út a teljességhez

 

Bölcsességek

 

 

409219.gif

 

 

Az ős tudás

Az egyetlen igazi tanulás: a lényünkben

szunnyadó tudásnak tevékennyé ébresztése.

Az emberalkatban rejlő ős tudás lényegileg mindenkiben azonos,

érvénye teljes. Az ős tudás az egyetlen alkalmas alap; ami rajta

alapszik, ronthatatlan, ami elgondoláson alapszik, szétmálló.

Az ős tudás végtelenűl egyszerű, olyannyira, hogy szavakba

nem is foglalható. Megegyezik vele minden, ami szükséges,

nyugodt, szilárd; ellentétben van vele minden, ami csábító, izgága,

hemzsegő.

Tíz hadsereg, száz pénzesláda, ezer okirat védettje elpusztul;

amit az ős tudás birtokosai minden segítség nélkül létrehoznak,

megmarad.

Aki a lényében rejlő ős tudást önmaga számára meghódította,

mindent elért, ami emberileg elérhető; az élet és halál csak

felületesen sebezheti, lényegében sérthetetlen és teljes.

W.S

 

 

 

 

"Te magad vagy az az erő, amely

életre hívja a történéseket

- a jót a rosszat egyaránt.

Rajtad áll, melyikre tartod

magad érdemesnek:

helyes gondolkodással

a szerencsét idézed meg,

vagy gondolkodás nélkül cselekszel,

és csak bajokat zúdítasz az életedre.

Rajtad múlik, bearanyozod-e

napjaidat vagy feketére fested

magad körül a világot"

(Tatiosz)

 

 

 

 

A teljesség

Van Isten? Nincs Isten? – Abban, ami független a tértől, időtől és minden káprázattól: a Van és Nincs ugyanaz.

Van öröklétem? Nincs öröklétem? – Túl a téren, időn és minden káprázaton:

a lét és a nem-lét ugyanaz.

Minden ismereted csupán arra jó, hogy a változók közt eligazítson, de a változatlanról nem nyújt semmi bizonyosságot. Ismeret csak a változóban van és csak a változóról, mert benne külön-külön vizsgálható a Van és Nincs, helyes és helytelen, domború és homorú; de a teljességben mindez bontatlanul azonos, ezért nincs benne semmi megnevezhető. A teljesség nem egy és nem több, nem én és nem más, nem valami és nem semmi.

Ha a teljességet ismerni akarod, ne kérdezz semmit, mert rá vonatkozólag minden „igen” és „nem” ugyanazt jelenti; hanem merülj önmagadba, személyed alá, s ahol nincs tovább, ahol minden mindennel azonos: ez a teljesség.

 

 

 

 

Az egyéniség szétbontása

Egyénenként vizsgáld át egyéniséged minden tartalmát és rendezgesd.

Figyeld meg szokásaidat: honnan erednek, mit művelnek, hova tartanak.

Bontsd szét egyéniségedet és minden tartalma idegenként fog mutatkozni előtted.

Bontsd szét egyéniségedet és ne félj, hogy elszegényedsz: mert helyébe-tódul a határtalan összefüggés gazdagsága.

Bontsd szét egyéniségedet és ne félj, hogy bármit is elveszítesz: mert ha a mosdatlant kiutasítod, mosdottan a helyén találod.

Bontsd szét egyéniségedet és szabaddá válnak lelked végtelen áramai, melyek nem benned vannak és nem kívüled, áthatnak mindenen.

Akin egyénisége uralkodik: ha előrejut, pöffeszkedővé, ha lemarad, ronggyá válik. S aki egyéniségén uralkodik: valójában nem érinti a szerencse és a balsors.

 

 

 

 

Az alkalmatlan kisérő

 

Aki a teljességet elérni akarja: a legmakacsabb

akadék, mely bogáncsként rácsipeszkedik:

a hiúság. A teljességhez tudotosan közeledő ember

kiválónak felsőbbrendűnek érzi magát.

S amíg felsőbbrendűség érzése megvan,

egyénisége nem bír szétoldódni,

hiszen felsőbb- vagy alsóbb-rendű

csak az egyén lehet,

a teljességhez vívő út nem a kiválóaké,

hanem minden külön-levőé:

ezen az úton halad valamennyi,

ha nem is tud róla.

S ha különbnek érzed magadat

azoknál, akik még az út elején vannak,

s magadnál különbnek azokat,

akik már célbajutottak:

be hagyod csapni magadat

az idő káprázatától;

hiszen hogy valaki az út elején,

közepén, vagy végén van-e

csak dátum különbség.

 

 

 

 

Az igazságról

 

A szavak különlévők és gyöngysor-szerűek,

a dolgok összefüggők és halom-szerűek.

Ezért a szavak és dolgok csak súrolják egymást.

A gondolat összetett és kimondható, az igazság

egyszerű és kimondhatatlan.

Igazságot csak beszéd nélkül tanulhatsz meg,

tehát csak önmagadtól.

Tedd alkalmassá lelkedet arra, hogy az igazságot

tudhasd benne.

 

 

 

 

409219.gif

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet