MENÜ

Út a teljességhez

kwhe.jpg

A négy elem és a tizenkét állatövi jegy

 

 

A „négy ős elem” kifejezés azokat az életerőket (energiákat) jelenti, amelyekből

az emberiség által felfogható teljes teremtés összetevődik. Egy személy horoszkópjában  a négy elem eloszlása arról tájékoztat, hogy az illető hogyan

viszonyul a létezés egyes tartományaihoz.

 

A négy elema tűz, a föld, a levegő és a víz – mindegyike az energia egy-egy alaptípusának felel meg, és mindegyik jelen van mindenkiben.

Mind a négy elem három-három vibrációs változatban jelenik meg: kardinális, fix, és labilis. A négy elem három-három vibrációs változatából tevődik össze a

Tizenkét elsődleges energiamintázat, vagyis a Zodiákus csillagjegyei.

 

A kardinális jegyek a cselekvéshez kapcsolódnak, és az energia céltudatos, kezdeményező jellegű mozgását jelképezik.

 

A fix jegyek az energiának egy meghatározott központba befelé gyűlő vagy az ebből a központból kifelé szóródó mozgását jelentik.

 

A labilis jegyek a rugalmasságot és a szüntelen változást testesítik meg, tehát a spirális irányban mozgó energiákat.

 

A levegő-jegyek az  intellektuális típusú érzékeléshez, létformához és önkifejezéshez kapcsolódnak, az emberek közötti kapcsolatok iránti igényre utalnak, geometriai jellegű és absztrakt gondolkodásformát jeleznek.

 

A tűz-jegyek forróságot és sugárzó, energia kibocsátó létformát fejeznek ki,

Amely lelkesedésben, hitben, lendületességben, az önkifejezés felfokozott vágyában jelenik meg.

 

 

A víz- jegyek jellemzője az érzékenység, a felelősségérzet, az együttérzés, ill. a nyugtatás, gyógyítás.

 

A föld- jegyek a tárgyi valóságra való hangolódást hordozzák magukban, és jellemző rájuk az anyagi világ gyakorlatias kihasználásának képessége.

 

 

 

 

A Tűz-jegyek: Kos, Oroszlán és Nyilas

 

A tűz-jegyek univerzális sugárzó energiát fejeznek ki. Olyan energiát, amely feszült, izgatott, és amely fényével színt hoz a világba. A tűz-jegyek a nagy lelkierőt, a magas fokú önbizalmat, a kiapadhatatlan erőt és a nyíltszívű őszinteséget jelenítik meg.

 

Kulcsfogalom:                             Jellemzők és kulcsszavak:

Sugárzó energia, önbizalom,            aggálytalan impulzitivitás

Kezdeményezőkészség                     nagy lelkierő

Lelkesedés

Erő

Szókimondó, néha már bántó

Őszinteség

Szabadon ömlő önkifejezés

Szárnyaló akaraterő

És önérvényesítés

Látványos türelmetlenség

 

 

A levegő-jegyek: Ikrek, Mérleg és Vízöntő

 

A levegő-jegyek azt a fajta életenergiát testesítik meg, amely a lélegzettel, ill. a jógik által „prána” néven nevezett fogalommal függenek össze. A levegő birodalma a fizikai világ fátyla mögött rejtőző archetipikus eszmék. A levegő-elemben a kozmikus energia a gondolat szövetébe sűrűsödik össze. A levegő-jegyűekben nagy a belső igény arra, hogy függetlenedjenek a mindennapi élet konkrétumaitól, és így kellő rálátásuk legyen mindenre.

 

Kulcsfogalom:                                     Jellemzők és kulcsszavak:

Az érzékelés, az észlelés és az                 létezés az intellektus által

Önkifejezés intellektuális jellege             vizualizáció

Racionalitás

Függetlenség és a dolgok

felülről szemlélése

vágyódás arra, hogy megértsék

szóbeliség

igény a társaságra

kíváncsiság mások iránt

elvi síkú gondolkodás

A víz-jegyek: Rák, Skorpió, és Halak

 

A víz-jegyűek az érzelmeikkel vannak elfoglalva, és olyan apró finomságokbaMerülnek el, amelyeket mások általában fel sem fognak. A víz-elem a mély érzelmek világát jelenti a vad szenvedélyességtől kezdve a mindent elborító félelmen át egészen a határtalan szeretetig. A víz-jegyűek ösztönösen tudják, hogy csakis akkor jönnek bennük felszínre a legmélyebben rejtőző vágyaik, ha kívül rekesztik maguktól a külső behatásokat, mert csak így lehet részük az elmélyültséghez és a tiszta érzékeléshez szükséges belső nyugalomban.

 

Kulcsfogalom:                               Jellemzők és kulcsszavak:

Mély érzelmek, empátia,                   érzékenység

Felelősségérzet                                  érzékeli a tudatalatti valóságát

És/vagy a valóság tudatalattiját

Intuíció

Tisztaság és megtisztulás

Pszichikai fogékonyság

Mély empátia

Diszkréció és zárkózottság

Képesség mások odadó

Szolgálatára

Igény a lelki társakra

 

A föld-jegyek: Bika, Szűz és Bak

A föld-jegyűek ahhoz ragaszkodnak, amit a tulajdon szemükkel látnak vagy amit a gyakorlatias eszük súg nekik, A materiális világ működése iránti veleszületett érzékük azzal jár együtt, hogy a föld-jegyűek a többi jegyhez képest türelmesebbek és fegyelmezettebbek. Óvatosak, megfontoltak, ragaszkodnak a kitaposott ösvényhez, és általában megbízhatóak. A föld-jegyűek számára nagyon fontos, hogy megtalálják a helyüket az életben, mert a legfőbb életcéljuk a biztonság.

 

Kulcsfogalom:                                Jellemzők és kulcsszavak:

Gyakorlati érzék                                 ráhangolódás a fizikai világra

a materiális világhoz                           jól fejlett valóságérzék

gyakorlatiasság

türelem, előrelátás, ragaszkodás

önfegyelem, óvatosság

kitartás, megbízhatóság,

 

 

 

 

Asztali nézet